ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚEΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ

Ο Dr. Ναουμ πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενδοσκοπικές επεμβάσεις για:

 

  • Τους πολύποδες ή το διάφραγμα της μήτρας
  • Τα ινομυώματα της μήτρας
  • Τις σάλπιγγες ή τις ωοθήκες
  • Την πύελο
  • Διόρθωση πτώσης γυναικολογικών οργάνων από τον κόλπο
  • Λοιπές μικρές γυναικολογικές επεμβάσεις (απόξεση, διακοπή, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση κ.α)